ЗА НАС

која е мисијата на центарот

Заедничко јавно претпријатие Регионален центар за згрижување на бездомни миленици и ветеринарно здравство СТАЦИОНАР – ШЕПА Кавадарци, е организација која работи со цел да обезбеди квалитетна ветеринарна грижа, стерилизација, вакцинација, чипирање и постојан дом за секое животно кое ќе дојде кај нас. 

Регионален Центар за згрижување на бездомни миленици и ветеринарно здравство во Вардарскиот Плански Регион

Работно време

Контакт