Јавен повик за избор на член на управен одбор од општина Неготино

ЈАВЕН ПОВИК бр.01/2024 за пријавување на заинтересирани лица за избор на член на Управен одбор на Заедничко јавно претпријатие Регионален центар за згрижување на бездомни миленици и ветеринарно здравство СТАЦИОНАР – ШЕПА Кавадарци.

Јавниот повик се однесува за пријавување на заинтересирани лица за избор на 1 (еден) член во Управниот одбор на Заедничко јавно претпријатие Регионален центар за згрижување на бездомни миленици и ветеринарно здравство СТАЦИОНАР – ШЕПА Кавадарци од областа на научно-истражувачко подрачје „Инжинерство и технологија“, со мандат од 4 (четири) години.

Симнете го целиот повик за Управен одбор

Comments

  • No comments yet.
  • Add a comment