Јавен повик за избор на член на управен одбор од општина Демир Капија

ЈАВЕН ПОВИК бр.01/2024 за пријавување на заинтересирани лица за избор на член на Управен одбор на Заедничко јавно претпријатие Регионален центар за згрижување на бездомни миленици и ветеринарно здравство СТАЦИОНАР – ШЕПА Кавадарци.

Јавниот повик се однесува за пријавување на заинтересирани лица за избор на 1 (еден) член во Управниот одбор на Заедничко јавно претпријатие Регионален центар за згрижување на бездомни миленици и ветеринарно здравство СТАЦИОНАР – ШЕПА Кавадарци, со мандат од 4 (четири) години.

Симнете го целиот повик за Управен одбор.

Comments

  • No comments yet.
  • Add a comment