Јавен повик за управен одбор

ЈАВЕН ПОВИК за пријавување на заинтересирани лица за избор на член на Управниот одбор  на Заедничко јавно претпријатие Регионален центар за згрижување на бездомни миленици и ветеринарно здравство СТАЦИОНАР – ШЕПА Кавадарци бр.01/24

Симнете го целиот повик за Управен одбор.

Образец за пријавување на јавен повик на членови на Надзорен одбор.